Tuesday, June 29, 2010

Visi Sekolah

Meningkatkan Kecekapan, Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran, Bermotivasi Lagi Profesional Dalam Menjalankan Tugas Serta Mewujudkan Suasana Sekolah Yang Harmoni Dan Selamat

0 comments:

Post a Comment