Tuesday, June 29, 2010

Sejarah Sekolah

                     SK Ketengah Jaya 2 ditubuhkan pada 1 Januari 2004. Guru Besar pertamanya Tuan Hj Mat Yazit b Che Deris Sekolah ini diberi nama sempena nama 1 wilayah KETENGAH iaitu Ketengah Jaya. Wilayah KETENGAH ini merupakan sebahagian daripada program pembangunan negeri Terengganu.

                     Terdapat 4 blok utama iaitu Blok A, A1, B dan C. Blok A1 merupakan bangunan pengurusan yang menempatkan pejabat, dan bilik mesyuarat.

Misi Sekolah

Membentuk Generasi Seimbang, Berketerampilan, Memiliki Jati Diri, Berilmu Dan Beramal Serta Merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara

Visi Sekolah

Meningkatkan Kecekapan, Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran, Bermotivasi Lagi Profesional Dalam Menjalankan Tugas Serta Mewujudkan Suasana Sekolah Yang Harmoni Dan Selamat